Voorwaarden grond container

Toegestaan Niet toegestaan
Aarde Verontreinigde / vervuilde grond
Grond Bedrijfsafval / gevaarlijk afval
Zand
Klei
Korte (gemaaide) graszoden (zonder vervuiling)

Bovenstaande tabel is niet uitputtend, bij twijfel neem gerust contact op!

Bekijk de veel gestelde vragen over afvalcontainers.