TIJDELIJKE KORTING gebruik kortingscode HERFST22

Veelgestelde vragen afvalcontainers

Bij het bestellen van een afvalcontainer gaat u akkoord met alle voorwaarden zoals hieronder aangegeven.

Hoe kan ik mijn container laten ophalen?
Neem contact met ons op!

Ik wil mijn container laten wisselen. Hoe moet ik dat doen?
Neem contact met ons op!

Kan de container langer dan 8 weken blijven staan?
Ja. De extra kosten buiten de inbegrepen huurperiode van 8 weken zijn € 10,00 incl. BTW per week.

Moet ik aanwezig zijn bij het plaatsen of ophalen van de container?
Nee. Als u tijdens de bestelling in het opmerkingen-veld aangeeft waar de container geplaatst moet worden zal de chauffeur hier rekening mee houden tijdens de plaatsing. Wel dient u telefonisch bereikbaar te zijn op het telefoonnummer dat u opgeeft bij uw bestelling als zich onverhoopt toch een probleem voordoet. Opmerkingen voor het afvoeren van de container kan u doorgeven aan ons. Voor het ophalen dient u te zorgen dat de container vrij staat en bereikbaar is voor de chauffeur. Als de container niet vrij staat, rijdt de chauffeur een loze rit en zullen er ritkosten in rekening worden gebracht. De kosten voor een loze rit bedragen € 65,00 incl. BTW.

Waar kan de container worden geplaatst?
Houd bij het kiezen van een plaatsingslocatie voor de container rekening met de volgende zaken:

  • Er moet voldoende ruimte zijn om de container te plaatsen. Ook de toegangsweg naar de locatie moet voldoende toegankelijk zijn voor een vrachtwagen. Let op bomen, lantaarnpalen etc.
  • De container moet ook weer worden afgevoerd en is dan een stuk zwaarder. Door het gewicht van de container en de vrachtwagen kan de onderliggende bestrating verzakken.
  • Ook onder de bestrating kan schade ontstaan aan leidingen, buizen, elektriciteitskabels etc.
  • Overleg tijdens plaatsing met de chauffeur. Bent u niet aanwezig tijdens plaatsing? Tijdens uw bestelling kunt u in het "opmerkingen" veld extra plaatsings- of afvoer aanwijzingen voor de chauffeur achterlaten.
  • Neem bij twijfel over de de locatie waar de container moet worden geplaatst contact met ons op.

Hoeveel plek dien ik vrij te houden voor het plaatsen van de container?
U moet er rekening mee houden dat het plaatsen van de container 3 autoparkeerplaatsen in beslag neemt. Dit is voor de vrachtwagen die achterwaarts de container rechtuit moet neerzetten en ophalen. De container zelf neemt een ruimte van één parkeerplaats in.
Voor een 15 m3 container zijn dat 6 parkeerplaatsen die vrij moeten zijn bij het plaatsen en neemt 2 parkeerplaatsen in beslag.

Tot hoe hoog mag de container worden beladen?
De container mag maximaal 20 cm boven de rand van de container worden beladen en wel zo dat de vracht goed klem en veilig in de container blijft tijdens het transport. Verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk, dus als de chauffeur ter plekke een te hoog beladen container constateert zijn wij gedwongen deze te laten staan en worden er loze rit kosten in rekening gebracht. De kosten voor een loze rit bedragen € 65,00 incl. BTW.

De container die ik besteld heb, is eigenlijk te klein. Wat moet ik doen?
Wij adviseren u de bestelde container vol te maken en daarna de container te wisselen voor een nieuwe container. Neem contact met ons op!

De politie of gemeente eist dat de container direct wordt opgehaald. Wat moet ik doen?
U bent zelf verantwoordelijk voor een vergunning bij uw gemeente. Indien uw container verplaatst moet worden berekenen wij eenmalige transportkosten à € 65,00 incl. BTW. Bij het verwijderen van de container in opdracht van uw gemeente en/of politie bent u het gehele orderbedrag kwijt, ook als de container niet of half gevuld is. Tevens komen er extra transportkosten bij.

Wie is er verantwoordelijk voor de container?
U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de geplaatste container. In geval van schade aan de container door brand, ernstige schade aan de container zelf, op last van de gemeente, (milieu)politie of brandweer komen voor uw rekening. Tevens dient u ten alle tijden bij het plaatsen en ophalen van de container te zorgen dat de container vrij staat. Kan de container niet worden geplaatst of worden opgehaald, dan zullen er extra transportkosten in rekening gebracht voor de zgn. loze rit. De kosten voor een loze rit bedragen € 65,00 incl. BTW.

Hoeveel sloten heb ik nodig voor een afsluitbare container?
Meestal heeft u genoeg aan 2 sloten. Deze dient u zelf te verzorgen. Een hangslot van 4x3 cm is vaak voldoende.

Mag ik de container zelf verplaatsen?
U mag de container - nadat deze door de chauffeur is geplaatst - niet zelf verplaatsen. Wanneer de container wordt verplaatst naar een andere locatie bestaat de kans dat de chauffeur de container niet meer kan afvoeren bijvoorbeeld vanwege aanwezige ruimte, lantaarnpalen, kabels, riolering etc.

Kan ik een hout of puin container wijzigen in een bouwsloop container?
Ja dat is mogelijk. Wel moet u dat dan eerst kenbaar maken bij onze klantenservice via een e-mail met vermelding van uw ordernummer en wij mailen u een factuur zodat u het verschil kunt bijbetalen.
Let op! Als u het niet van te voren kenbaar maakt blijft de container staan en worden er loze ritkosten berekend. De kosten voor een loze rit bedragen € 65,00 incl. BTW.

Kan ik mijn koelkast of vriezer in de container gooien?
Nee. Wij raden u aan uw koelkast of vriezer zelf bij de gemeente te brengen, of aan te melden, zodat ze uw koelkast of vriezer komen halen. Vaak is deze dienst gratis via de gemeente.

Mag ik ook zand of grond in de container gooien van gemengd bouw en sloopafval?
Nee. Deze moet apart worden afgevoerd in een container die geschikt is voor grond.

Hoeveel zand mag er in de container voor schoonpuin zitten?
Maximaal 10%. Dit is gruis afkomstig van het puin. Grond en/of tuinaarde aanbieden in deze container is niet toegestaan.

Leveren jullie ook containers voor het afvoeren van grond?
Nee. Sinds de PFAS wetgeving hebben wij besloten geen grond containers meer te verhuren. Het is ook ten strengste verboden om grond in een andere type container/bigbag te deponeren. Wij zullen alle kosten die hieruit voortvloeien doorbelasten aan u.
Wij adviseren om contact op te nemen met uw gemeente of lokale grondbank.

Wat gebeurd er als er een afwijkende lading in de container zit?
Na overleg met de verwerker wordt er een boetebedrag vastgesteld. Dit bedrag bestaat uit de kosten voor de speciale verwerking.

Moet ik extra kosten betalen wegens niet toegestane afvalstoffen in mijn container?
De containerinhoud kan worden afgekeurd op basis van niet toegestane afvalstoffen:
a. Tijdens het afvoeren van de container, door de chauffeur.
In dat geval wordt de container niet afgevoerd en wordt er contact met u opgenomen. Daarnaast worden loze ritkosten in rekening gebracht voor het niet kunnen afvoeren van de container. De loze ritkosten bedragen € 95,00 incl. BTW. U kan er voor kiezen het niet toegestane afval af te laden of alsnog aan te bieden tegen meerkosten. 
b. Na het afvoeren van de container, door de verwerker. (bijvoorbeeld omdat het niet toegestane afval onderin de container is aangeboden)
De container wordt verwerkt op basis van het aangeboden afval in de container. U ontvangt u per e-mail de reden van de overtreding. Daarnaast ontvangt u per e-mail een aanvullend factuur.

Let op: bij aanbieden van asbest en/of asbestgelijkend materiaal wordt de gehele containerinhoud verwerkt alszijnde asbest. Dit in verband met kruisbesmetting van het asbest en/of asbestgelijkend materiaal met het andere afval. Kosten voor het verwerken van asbest zijn zeer hoog. Neem voordat u uw afval aanbiedt in de container altijd contact met ons op, wanneer u het vermoeden heeft dat het om asbest en/of asbestgelijkend materiaal gaat. Golfplaten zijn in geen van de containers toegestaan in verband met de hoge kans op asbestverontreiniging.

Staat uw vraag er niet bij?
Neem contact met ons op!