TIJDELIJKE KORTING gebruik kortingscode HERFST22

Voorwaarden afvalcontainers

Indien u een afvalcontainer/afval bigbag besteld gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

LET OP Indien er door de afvalverwerkende partij onvolledigheden worden geconstateerd, zullen deze kosten doorbelast worden aan u!


Bouwafval voorwaarden

Toegestaan Niet toegestaan
 • Schoon metsel-, steen- en betonpuin
 • Hout
 • Metaal (leidingen, binten e.d.)
 • Diverse kunststoffen en rubber
 • Plaatmateriaal, vloerbedekking
 • Verpakkingsmaterialen van kunststof, plastics, karton e.d.
 • Gips < 5%

 

Let op! Maximaal 40% van uw bouwafval en sloopafval mag bestaan uit puin. Dit in verband met het gewicht van puin. Daarnaast dient deze afvalsoort los gestort te worden in de bouwafval en sloopafval container. Het is dus niet de bedoeling dat u bijvoorbeeld bakstenen stapelt in de container of Big Bag. Gebeurt dit niet dan kan er schade ontstaan aan de ondergrond of kan het mogelijk zijn dat wij de container niet kunnen afvoeren.


 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Matrassen
 • Huishoudelijk afval of bedrijfsafval
 • Golfplaten
 • Gipsvezelplaten
 • Dakleer, bitumen, dakgrind met aanklevend materiaal
 • Accu's (bijtende of irriterende stoffen)
 • Gevaarlijk en/of (klein) chemisch afval
 • Stuivend afval (veegvuil)
 • Straalgrit e.d.
 • Zand, grond, aarde
 • Autobanden, fietsbanden, motorbanden e.d.
 • Kapotte apparaten (alles met een stekker of batterijen)
 • Koelkast en/of vriezer
 • Poetslappen
 • Stoffen die stankoverlast veroorzaken
 • Verf en verdunningsresten
 • Organisch afval

Schoon puin voorwaarden

Toegestaan Niet toegestaan
 • Betonpuin, metselpuin, bestratingspuin
 • Uitgehard restbeton en metselspecie
 • Bakstenen
 • Wandtegels, vloertegels
 • Stenen, straatklinkers, grindtegels, betontegels, dakpannen
 • Trottoirbanden
 • Gewapend beton (met ijzer)
 • Zandcement dekvloer
 • Zand/cement uit metselwerk en voegen, maximaal 5% van de containerinhoud
 • Kalkzandsteen, maximaal 10% van de containerinhoud

Let op! In verband met het gewicht van puin dient deze afvalsoort los gestort te worden in de container of Big Bag. Het is dus niet de bedoeling dat u bijvoorbeeld bakstenen stapelt in de container of Big Bag. Het puin mag een maximale afmetingen hebben van 60 x 60 x 60 cm. Gebeurt dit niet dan kan er schade ontstaan aan de ondergrond of kan het niet mogelijk zijn om de container af te voeren.


 • Asbesthoudende of asbestgelijkende materialen
 • Asfalt of asfalt houdend materiaal
 • Puin uit petrochemische industrie
 • Cellenbeton
 • Dakrenovatie-afval, dakleer, bitumen, dakgrind met aanklevend materiaal
 • Gips en gipshoudende materialen zoals o.a. gibo blokken, stucwerk-mortel, etc.
 • Gasbeton en cellenbeton zoals o.a. durox en ytong
 • Chemicaliën of gevaarlijke afvalstoffen
 • Schoorsteenpuin
 • Papier, plastic en kunststoffen
 • Hout
 • Isolatie materiaal
 • Puinzakken
 • Autobanden
 • Gevaarlijk afval en/of klein chemisch afval
 • Kapotte apparaten (alles met een stekker of batterijen)
 • Koelkast, vriezer
 • Accu's (bijtende of irriterende stoffen)
 • Bedrijfsafval
 • Zand, grond, aarde

Houtafval voorwaarden

Toegestaan Niet toegestaan
 • Geperst hout, hardhout, zachtboard, vezelplaat
 • Spaanplaat, multiplex, chipwood, MDF
 • Geverfd hout en plaatmateriaal
 • Deuren en kozijnen zonder glas en aluminium.
 • OSB plaat (Oriented Strand Board is samengesteld uit verschillende lagen houtschilfers van een vooraf bepaalde vorm en dikte, die onderling door een bindmiddel zijn verbonden.)

  Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen te worden verwijderd.

 • Hout vermengd met andere afvalstoffen
 • Laminaat
 • Snoeihout, boomstronken, boomstammen en struiken
 • Geïmpregneerde of geteerde houtsoorten
 • Bielzen
 • Verbrand hout
 • Zand, grond, aarde
 • Verschimmeld en of verrot hout dat lange tijd onder water heeft gestaan
 • Chemisch verontreinigd hout- en plaatmateriaal
 • Materiaal dat verontreinigd is met cementspecie, teerafval, dakleer, dakbedekking, etc.
 • Bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen
 • Kapotte apparaten (alles met een stekker of batterijen)

Groen- en tuinafval voorwaarden

Toegestaan Niet toegestaan
 • Boomstammen, boomstobben, boomstronken
 • Takken, snoeiafval, tuinafval, struiken, groenafval en plantenresten
 • Gras, riet (géén dakriet), maaisel
 • Bamboe
 • Bladeren
 • Plantsoenafval
 • Stenen
 • Dakriet
 • Groente- en fruitafval
 • Grond en aanhangig grond
 • Zand, grond, aarde
 • Metalen delen
 • Bewerkt hout (planken, schuttingen, etc.)
 • Bielzen / tuinpalen
 • Plastic
 • Vuilniszakken
 • Puin
 • Bedrijfsafval
 • Gevaarlijk afval
 • Kapotte apparaten (alles met een stekker of batterijen)

Bovenstaande tabellen zijn niet uitputtend, bij twijfel neem gerust contact op!